ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ

နှစ်အလိုက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းအမည်ဖွင့်လှစ်ပေးသောသင်တန်းများ
Norwegian Refugee Council (NRC)(1)Mortorbike repair
(2)Dress making

အဖွဲ့အစည်းအမည်ဖွင့်လှစ်သောသင်တန်းအမျိုးအစားများ
ADRA MYANMARအခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်း
အဆင့်မြင့်စက်ချုပ်သင်တန်း
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း
အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာသင်တန်း
သံဂဟေဆက်ခြင်းအတတ်ပညာသင်တန်း
စတီးဂဟေဆက်ခြင်းအတတ်ပညာသင်တန်း
စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ကရိယာများပြင်ဆင်တပ်ဆင်ခြင်းသင်တန်း
အိမ်တွင်းမီးတပ်ဆင်ခြင်းသင်တန်း
အမျိုးသမီးဆံပင်အလှပြုပြင်သင်တန်း
အမျိုးသမီးဆံပင်ညှပ်သင်တန်း
ဟိုတည်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း
သံဂဟေနှင့်စတီးဂဟေဆက်ခြင်းအတတ်ပညာသင်တန်း

အဖွဲ့အစည်းအမည်ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများ   
Swiss Contact(1)Sewing
(2)Mason
Luxembourg Development(3)ဟိုတည်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောအဖွဲ့အစည်းအမည်ဖွင့်လှစ်သောသင်တန်းအမျိုးအစားများ
Local Resource Center -

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။

သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့်မှတ်သားထားသည်