စာပေဌာန

ဝန်ထမ်းအင်အား

စဉ်အမည်ပညာအရည်အချင်းရာထူး
ဒေါ်နီလာသိန်းBA(English)ကထိက
ဒေါ်စမ်းစမ်းမိုးလွင်B.Sc(Hons)Physကထိက
ဒေါ်မိုးမိုးအောင်M.Res(Phys)ကထိက
ဒေါ်သက်သက်၀င်းM.Sc(Chem)ကထိက
ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းမွန်M.Sc(Maths)ကထိက
ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးအေးM.A(Myan)နည်းပြ

ပညာအရည်အချင်းအရေအတွက်
မဟာဘွဲ့လွန်-
မဟာဘွဲ့
ဘွဲ့ရ
စုစုပေါင်း

ရာထူးအရေအတွက်
ကထိက
နည်းပြ
စုစုပေါင်း

ဘာသာရပ်အရေအတွက်
မြန်မာ
အင်္ဂလိပ်
သင်္ချာ
ရူပဗေဒ
ဓါတုဗေဒ
စုစုပေါင်း၁၃

စာပေလက်တွေ့မျတ်တမ်း

Chemistry ဌာနမှ ဆရာမများ၏ Experiment for sublimation of solid iodine အတွက် လက်တွေ့စမ်းသပ်နေမှုမှတ်တမ်းများ
Chemistry ဆရာမများမှ Hand Gel ပြုလုပ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်အား စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေမှုမှတ်တမ်းများ