အမေးအဖြေကဏ္ဍ

ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုရန်မလိုအပ်ပါ။
Interview ဖြေဆိုရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပညာသင်ကာလ(၂)နှစ်အတွက် အောက်ပါမေဂျာရပ်များသင်ယူနိုင်ပါသည်။ (၁)အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း
(၂)အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း
(၃)လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း
(၄)စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာသင်တန်း
(၅)မော်တော်ယဉ်နည်းပညာသင်တန်း
ထို့အပြင် ပညာသင်ကာလ(၃လ)သင်တန်းများလည်းသင်ယူနိုင်ပါသည်။
ကာလတို(၃လ)သင်တန်းများကိုသိရှိနိုင်ရန်
(၁)ရှစ်တန်းအောင်လက်မှတ်
(၂)ပတ်စပို့ဓါတ်ပုံ
(၃)ကျောင်းသားနှင့်မိဘနှစ်ပါးမှတ်ပုံတင်
(၄)ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ
(၅)အိမ်ထောင်စုဇယား
ကျောင်းအတွင်းဆောင်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ကာလရှည်(၂)နှစ်သင်တန်းများအတွက်အောက်ပါ Link ကိုနှိပ်ပြီးdownload ယူနိုင်ပါသည်။

ကာလတို(၃)လသင်တန်းများအတွက် လျှောက်လွှာမာျးကို သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့် အခါအားလျှော်စွာ download link ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
Hacked By MrVGunz ss
Hacked By MrVGunz
Hacked By Iranian Hackers
[!] Hacked By MrVGunz [!]— Gmail —
— Twitter —
— Telegram —
— Instagram —

IF YOU MAKE THE SLIGHTEST MOVE YOUR TEETH WILL CHOPPING IN YOUR MOUTH