ကျောင်း၏ရည်မှန်းချက်နှင့် မျှော်မှန်းချက်

(က)နိုင်ငံသားတိုင်းသက်မွေးပညာသင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းရရှိစေရေးဦးတည်ဆောင်ရွက်ရန်။ (ခ)နိုင်ငံသားတို့၏ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှင့် တစ်ဦးချင်း၀င်ငွေ မြင့်မားရေးကို သက်မွေးပညာဖြင့် အထောက်အကူပြုရန်။
(က)နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာကို သင်ယူလို သူတိုင်းအတွက်လေ့လာသင်ကြားခွင့်ရရှိစေ ရန်။ (ခ)လူငယ်လူရွယ်များအတွက် အသက်မွေး၀မ်း ကျောင်းပြုနိုင်သည့် အတတ်ပညာများ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးရန်နှင့် (ဂ)ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော စက်မှုပညာကျွမ်းကျင်သည့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်။
Hacked By MrVGunz ss
Hacked By MrVGunz
Hacked By Iranian Hackers
[!] Hacked By MrVGunz [!]— Gmail —
— Twitter —
— Telegram —
— Instagram —

IF YOU MAKE THE SLIGHTEST MOVE YOUR TEETH WILL CHOPPING IN YOUR MOUTH